Draghi's plan

Draghis plan vil købe tid, men ikke redde euroen

Press quote (Information)
06 September 2012

"Det er kun en effektiv bagstopper, hvis betingelserne, der opstilles for landene, giver mening. Det er fejlen ved planen. Nøglespørgsmålet vil være, om fordelene ved opkøb af statsobligationer vil være store nok til at opveje skaderne fra de strukturelle reformprogrammer. Hvis ikke, så kan programmet vise sig at virke imod hensigten. Jeg tror ikke på, at den vil være en game changer," siger cheføkonom Simon Tilford fra tænketanken CER i London til Information.

Han påpeger, at de strenge betingelser for hjælp netop ikke har vist sig at føre til den lovede genrejsning af programlandenes økonomier.

 

"Der er faktisk folk, der tror på, at hjælpeprogrammerne har hjulpet, men vi ved nu, at de har medført ødelæggende politikker i landene, der så ikke har kunnet leve op til kravene i programmerne," tilføjer han med henvisning til, at også ECB’s hjælp vil ophøre, hvis et land bryder betingelserne.